Renata Dutkowa (1927-2015). Uczona, archiwistka, organizatorka nauki (22 kwietnia 2022 r.)

Renata Dutkowa (1927-2015). Uczona, archiwistka, organizatorka nauki (22 kwietnia 2022 r.)

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w siedzibie Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie odbyła się konferencja pt. „Renata Dutkowa (1927-2015). Uczona, archiwistka, organizatorka nauki”. Wydarzenie – kolejne z cyklu W służbie naukiorganizowane było przez Archiwum Nauki PAN i PAU, a także Polską Akademię Umiejętności oraz Pracownię Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Podczas sesji nakreślona została sylwetka naukowa Pani Profesor, główne kierunki jej badań i charakterystyka jej twórczości. Uczestnicy mogli wysłuchać  również bardziej osobistych wystąpień współpracowników i uczniów Renaty Dutkowej, a także kilku refleksji Agnieszki Dutki – córki Pani Profesor.

      

Galeria fotograficzna z konferencji oraz towarzyszącego jej wernisażu wystawy do obejrzenia tutaj.

Link do programu konferencji.

YouTube