Polska Akademia Umiejętności w Union Académique Internationale, (wystawa: 1999-06-20 – 1999-10-15)

Polska Akademia Umiejętności w Union Académique Internationale, (wystawa: 1999-06-20 – 1999-10-15)

Wystawy okolicznościowe
Polska Akademia Umiejętności w Union Académique Internationale
Wystawa była prezentowana w dniach 20 VI 1999 – 15 X 1999

Wystawa towarzyszyła odbywającej się w Krakowie 20-26 VI 1999 roku 73 Sesji Zgromadzenia Ogólnego Union Académiqe Internationale.

Więcej informacji na temat ekspozycji można uzyskać w katalogu wystawy i „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer VIII z 2002 roku.

 

 

 

YouTube