Zygmunt Grodziński (1896-1982), (wystawa: 1996-11-16 – 1997-02-14)

Zygmunt Grodziński (1896-1982), (wystawa: 1996-11-16 – 1997-02-14)

W służbie Nauki…
Zygmunt Grodziński (1896-1982)
Wystawa była prezentowana w dniach 16 XI 1996 – 14 II 1997

Zygmunt Grodziński (1896-1982) – zoolog. Wystawę zorganizowano w stulecie urodzin sekretarza Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Polskiej Akademii Umiejętności (1948-1952, 1957-1958), rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego (1956-1958), członka Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji, w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer IV z 1998 roku, oraz w publikacji „Profesor Zygmunt Grodziński we wspomnieniach”, Kraków 2002

YouTube