Zespoły z Działu III

Zespoły z Działu III

 

 

Abrahamowicz Zygmunt (1923-1990) K III-146

Aleksandrowicz Julian (1908-1988)  K III-104

Anhalt Maurycy (1902-1948) K III-87

Bajerowa Irena (1921-2010)  K III-215

Bartel Wojciech (1923-1992) K III-181

Barycz Henryk (1901-1994) K III-161

Batowski Henryk (1907-1999) K III-151

Battaglia Andrzej (1907-1973)  K III-85

Baumgart-Kotarba Maria (1941-2011)  K III-228

Bereśniewicz Wincenty (1897-19??) K III-53

Białas Andrzej (ur.1936)  K III-243

Bieda Franciszek (1896-1982) K III-54

Bielak Franciszek (1892-1973)  K III-254

Bielański Adam (1912-2016)  K III-246

Bieńkowski Wiesław (1926-1999) K III-163

Birkenmajer Aleksander (1890-1967)  K III-224

Błeszyński Stanisław (1927-1969) K III-136

Bocheńscy Anna (1904-1994) i Zbigniew (1901-1976)  K III-235

Bogucka Aleksandra  K III-257

Bolewski Andrzej (1906-2002) K III-124

Brzozowski Stanisław (1917-1995) K III-108

Burchard Helena (1922-2002) K III-165

Chomiński Olgierd (1884-1943)  K III-225

Chrzanowski Ignacy (1866-1940) K III-88

Chrzanowski Tadeusz (1926-2006)  K III-210

Cichoń Władysław (1924-1987) K III-149

Ciechanowiecki Andrzej Stanisław K III-182

Czarniecka Janina (1920-2002) K III-166

Czarniecki Stanisław (ur. 1921) K III-37

Czeczott Henryk (1875-1928) K III-89

Czerny Zygmunt (1888-1974) K III-43

Czyź Wiesław (1927-2017)   K III-276

Czyżewski Mikołaj (1890-1954) K III-35

Dąbrowski Jan (1890-1965) K III-68

Dąmbska Izydora (1904-1983) K III-109

Dąmbska Maria (1925-2005)  K III-270

Demetrykiewicz Włodzimierz (1859-1937) K III-5

Dianni Jadwiga (1886-1981) K III-21

Dłużniewski Apoloniusz (1920-1986) K III-167

Dobrowolska Teresa (ur.)   K III-212

Dobrowolski Henryk (1904-1985) K III-77

Dobrowolski Kazimierz (1899-1987)  K III-97

Dobrowolski Tadeusz (1899-1984) K III-72

Dobrzycki Jerzy (1900-1972)   K III-226

Doktorowicz-Hrebnicki Stanisław (1888-1974) K III-39

Dubiecki Tadeusz (1885-1972) K III-32

Dudziak Józef (ur. 1925) K III-69

Dunajewski Julian (1822-1907) K III-2

Dutkowa Renata (1927-2015)  K III-258

Dybiec Julian (ur. 1940) K III-64

Dyboski Roman (1883-1945) K III-90

Dziewański Janusz (1924-2004) K III-186

Felczak Wacław (1916-1993) K III-145

Frazik Józef (1922-1998)  K III-279

Friedberg Wilhelm (1873-1941) K III-62

Fudakowski Józef (1893-1969) K III-25

Fuliński Andrzej (ur.1934)  K III-252

Galeński Witold (1914 – 1961) K III-183

Gaweł Antoni (1901-1983) K III-110

Gawłowska Jadwiga K III-143

Gierulanka Danuta (1909-1995) K III-128

Gilewski Stanisław (1895-1984) K III-187

Gładysz Mieczysław (1903-1984) K III-91

Głuszek Stanisław (1929-2011)  K III-227

Goetel Walery (1889-1972) K III-36

Gołąb Stanisław (1902-1980)  K III-248

Gorski Stanisław Batys(1802-1864)  K III-253

Gotkiewicz Marian (1901-1972) K III-30

Górecka Wanda (1904-1981) K III-70

Gregorski Adam (1906-1993) K III-123

Grodzińska Krystyna (ur.1934)  K III-280

Grodziński Władysław (1930-1988)  K III-242

Grodziński Zygmunt (1896-1982) K III-78

Gromada Tadeusz (1929-     )  K III-288

Grotowski Kazimierz (1930-)   K III-255

Gruszczyk Hubert (1919-1985)  K III-98

Grzegorzewski Jan (1849-1922) K III-6

Grzybowski Konstanty (1901-1970) K III-121

Gurnicz Antoni (1912-1978) K III-59

Hammer Seweryn (1883-1955) K III-3

Hano Józef (1906-1997) K III-168

Heinz Adam (1914-1984)  K III-105

Homola-Skąpska Irena (1929-2017)  K III-275

Horzemski Janusz (ur.1928)   K III-247

Hoszowski Stanisław (1904-1987) K III-49

Hoyer Henryk Ferdynand (1864-1947)  K III-18

Hoyer Henryk Fryderyk (1834-1907)  K III-17

Ingarden Roman (1893-1970) K III-26

Isaak Juliusz (1870-1923)  K III-259

Jakimowicz Roman (1899-1964)  K III-99

Janik Jerzy (1927-2012)  K III-251

Janikowie   K III-188

Jasiewicz Adam (1928-2001)   K III-250

Jastrzębski Stanisław (1941-2014)    K III-260

Jerzmanowski Erazm (1844-1909) K III-22

Jurkowska Halina (1922-2010)  K III-220

Kalinowski Lech (1920 -2004)  K III-192

Kamieński Bogdan (1897-1973)  K III-100

Karpluk Maria (1925-2016)  K III-272

Kleczkowski Adam (1883-1949) K III-127

Klemensiewicz Zenon (1891-1969) K III-27

Klimaszewski Mieczysław (1908 -1995) K III-193

Kołodziej Władysław (1901-1968) K III-33

Konieczna-Twardzikowa Jadwiga (1932-2009)  K III-267

Konior Konrad (1905-2000) K III-134

Kostanecki Kazimierz (1863-1940) K III-79

Kościałkowski Stanisław (1881-1960) K III-120

Kotwicz Władysław (1872-1944) K III-19

Kowalczuk Jerzy (ur. 1926)  K III-133

Kowalczyk Zygmunt (1908-1985) K III-92

Kowalska Halina (1930-2002) K III-190

Kowalska-Lewicka Anna (1920-2009) K III-189

Kowalski Kazimierz ( 1925-2007) K III-178

Kowalski Ludwik (1885-1943) K III-50

Kowalski Tadeusz (1889-1948) K III-4

Krach Wilhelm (1907-1985) K III-86

Kramarz Henryka (ur.1942)  K III-204

Krzanowscy Halina (1926-2004) i Adam (1920-1994) K III-194

ks.Musiał Stanisław (1938- 2004) K III-191

Książkiewicz Marian (1906 -1981) K III-195

Kubiak Stanisława (1926-2005)  K III-236

Kulczyński Władysław (1854-1919) K III-177

Kulpa Jan (1908-1983)  K III-101

Kutrzeba Stanisław (1876-1946) K III-11

Kutrzeba-Pojnarowa Anna  (1913-1993)  K III-216

Lanckorońska Karolina (1898-2002) K III-150

Lechicki Czesław (1906-2001) K III-144

Leeming Henry (1920-2004)  K III-245

Lenkiewicz Władysław (1916-2012)  K III-277

Leńko Antonina (1917-1995), Leńko Jan (1917-1992) K III-129

Lewicki Marian (1908-1955), Lewicka Irena (1905-1988) K III-7

Lewicki Tadeusz (1906-1992) K III-102

Liszka Stanisław (1903-1989)  K III-106

Lityński Tadeusz (1901-1985) K III-196

Lutosławski Wincenty (1863-1954) K III-155

Łaszkiewicz Antoni (1904-1980) K III-60

Łomnicki Adam   K III-286

Łukasik Stanisław (1897-1962) K III-93

Łysiak Ludwik (1923 -2002)  K III-200

Machalski Franciszek (1904-1979)   K III-211

Madurowicz-Urbańska Helena ( 1918)  K III-201

Madyda Władysław (1916-1970) K III-34

Maj Jerzy (1922-2003)  K III-197

Majkowska  Rita (ur. 1942)  K III-283

Malinowska-Kwiatkowska Irena (1925-1994)  K III-202

Mańkowski Tadeusz (1878-1956) K III-12

Marchlewski Leon (1869-1946) K III-73

Maślankiewicz Kazimierz (1902-1981) K III-63

Mazur Edward (1881-1942) K III-137

Metallmann Joachim (1889-1942) K III-8

Mianowski Edward (1884-1960) K III-38

Michalewicz Jerzy (ur.1938)  K III-237

Miczulski Stanisław  K III-266

Miczyński Kazimierz (1889-1956) K III-9

Mięsowicz Marian (1907-1992) K III-65

Mikucki Sylwiusz (1898-1983) K III-147

Miśkowiec Maciej (ur.1941?)   K III-256

Mitera-Dobrowolska Mieczysława (1900-1992) K III-114

Molé Wojsław (1886-1973)  K III-281

Morawiecki Antoni (1903-1971) K III-55

Mossakowski Stanisław (ur. 1937)  K III-203

Mozołowski Włodzimierz (1895-1975) K III-148

Mroczkowski Przemysław (1915-2002)  K III-209

Münch Henryk (1906-1968) K III-31

Narębski Wojciech (ur.1925)   K III-261

Natanson Władysław (1864-1937) K III-122

Niewodniczański Henryk (1900-1968)  K III-40

Nitsch Kazimierz (1874-1958) K III-51

Nowak Tadeusz (1909-1980) K III-61

Nowosielski Eugeniusz (1894-1970)  K III-214

Nowy Marian (ur.1944)  K III-229

Oesterreicher Henryk (1890-1942) K III-52

Olszewski Karol (1846-1915) K III-176

Ostrowski Jan (ur.1947) K III-264

Ostrowski Włodzimierz (ur.1925)  K III-198

Panow Eugeniusz (1890-1958) K III-48

Parachoniak Włodzimierz (1920-1997)  K III-217

Paszkiewicz Bohdan (1895-1982)  K III-230

Pauli Lesław (1919-1986)  K III-94

Pawłowski Jerzy (1932- 2018)  K III-287

Pelczar  Andrzej(1937-2010)  K III-234

Pilecki Jerzy (1908-1962)  K III-16

Piłsudski Bronisław (1866-1918) K III-157

Pisarkowa Krystyna (1932-2010)  K III-103

Piwarski Kazimierz (1903-1968) K III-24

Plezia Marian (1917-1996) K III-80

Płoszewski Leon (1890-1970) K III-126

Pobożniak Tadeusz (1916-1991) K III-169

Poradzisz Jan (1922-1983)  K III-282

Przyboś Adam (1906-1990) K III-115

Przybyłowski Kazimierz (1900-1987)  K III-268

Przychocki Gustaw (1884-1947) K  III-95

Ptak Włodzimierz (ur.1928)  K III-262

Puget Ludwik de (1877-1942) K III-44

Radwan Mieczysław (1889-1968) K III-23

Reczek Józef (1936-1988) K III-111

Rederowa Danuta (ur. 1924) K III-116

Reichan Jerzy (ur.1929) K III-232

Rokoszowa Jolanta (1944-1997) K III-160

Rostworowski Emanuel (1923-1989) K III-153

Rozwadowski Jan Michał (1867-1935)  K III-84

Rutkowska-Płachcińska Anna K III-158

Rutkowski Jacek (1934-2016)  K III-269

Rybiński Michał (1844-1905)  K III-218

Rzepińska Maria (1917-1993) K III-185

Samek Andrzej (1924-2018)  K III-284

Schmidt Stefan (1889-1971) K III-45

Semkowicz Władysław (1878-1949) K III-56

Sędziwy Henryk (1903-1999) K III-184

Sierotwiński Stanisław (1909-1975) K III-66

Simon Reczyński Danielle (1923-2000) K III-159

Skalmowski Wojciech (1933-2008)   K III-249

Skarżyński Bolesław (1901-1963) K III-15

Skawina Tadeusz (1922-1976) K III-117

Skąpski Józef jun.(1921-1998) K III-156

Skąpski Józef sen. (1868-1950)  K III-219

Skibiński Mieczysław (1874-1956) K III-71

Skręt Rościsław (1926-2002)  K III-221

Słonecki Marian (1886-1969)  K III-278

Smoleński Jerzy (1881-1940) K III-170

Smolka Stanisław (1854-1924) K III-10

Smreczyński Stanisław jun. (1898-1975) K III-138

Sokołowski Marian (1839-1911) K III-1

Sołtys Jan (1913-1969) K III-28

Stach Jan (1877-1975) K III-139

Stamm Edward (1886-1940) K III-20

Starkel Leszek (ur.1931)  K III-231

Staszel Jan (1931-2007)  K III-205

Stebnicka Zdzisława (1932-2012)  K III-238

Sternbach Leon (1864-1940) K III-41

Stobiecki Stefan (1859-1944) K III-140

Stopa Roman (1895-1995) K III-125

Strzałkowski Adam (ur. 1923) K III-174

Supniewski Janusz (1899-1964) K III-171

Szkocki Leon (1879-1968) K III-164

Szromba-Rys Zofia (ur.1934)  K III-222

Szujski Józef (1835-1883)  K III-14

Szuman Stefan (1889-1972)  K III-96

Śródka Andrzej (ur. 1946) K III-172

Świdziński Henryk (1904-1969) K III-81

Świecimski Jerzy (1927-2012) K III-179

Targosz Karolina (ur.1938) K III-273

Tarnawski Władysław (1885-1951) K III-233

Tarnowski Stanisław (1837-1917) K III-13

Tempka Tadeusz (1885-1974) K III-42

Tokarski Kazimierz ( 1930-2007)) K III-180

Tokarski Marian (1862-1942) K III-29

Tomkowicz Stanisław (1850-1933) K III-173

Truszkowski Witold (1912-1994) K III-130

Turyn Aleksander (1900-1981) K III-67

Twardzik Wacław (1937-2014)  K III-265

Tyrowicz Marian (1901-1989) K III-46

Uhorczak Franciszek (1902-1981) K III-57

Urbańczyk Stanisław (1909-2001) K III-118

Uruszczak Adam (1978-2005)  K III-239

Uruszczak Wacław (ur.1946)   K III-240

Vecer Barbara (ur.)  K III-241

Vetulani Adam (1901-1976) K III-58

Vetulani Jerzy (1936-2017) K III-154

Waga Antoni (1799-1890) K III-141

Ważewski Tadeusz (1896-1972) K III-75

Weigl Rudolf (1893 – 1857)  K III-199

Weiss Tomasz (1929-1987) K III-113

Wereszycka Helena (1907-1995) K III152

Weyssenhoff Jan (1889-1972) K III-82

Wiltowski Janusz (1923-1994)  K III-132

Winniczuk Lidia (1905-1993) K III-76

Wiśniewski Józef K III-83

Włodek Jan Marian (ur. 1924-2012) K III-131

Wojtusiak Roman (1906-1987) K III-119

Wolski Krzysztof   K III-285

Wolter Władysław (1897-1986) K III-135

Wrzosek Antoni (1908-1983) K III-74

Wyka Kazimierz (1910-1975) K III-47

Wyrozumski Jerzy (1930-2018) K III-162

Zabierowski Kazimierz (ur. 1926-1998) K III-142

Zaborski Andrzej (1942-2014)  K III-263

Zachwieja Zofia (ur.1935) K III-274

Zajączkowski Włodzimierz (1914-1982) K III-175

Zakrzewski Kazimierz (1900-1941)  K III-206

Zawisza Leszek (ur. 1920)  K III-208

Zawora Jan (1931-2007) K III-213

Zdrada Jerzy (ur. 1936)  K III-207

Złonkiewicz Zbigniew (1959)  K III-244

Znosko Jerzy (1922-2017)  K III-271

Zoll Fryderyk jun. (1865-1948) K III-107

Zwierzycki Józef (1888-1961) K III-112

Żelewski Roman (1911-1986)  K III-223

YouTube