Dział III

Dział III

Poniższa tabela zawiera spis zespołów. Zapraszamy również do zapoznania się z bardziej szczegółowym (choć jeszcze nie kompletnym) wykazem spuścizn przechowywanych w naszym Archiwum w bazie „Spuścizna„. Baza ta jest w trakcie uzupełniania.

Dział III: Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury
Lp. Nazwisko i imię Daty życia Dziedzina Sygn. Pomoce Rozmiar
1 Abrahamowicz Zygmunt 1923-1990 orientalistyka, turkologia K III – 146 inwentarz kartkowy 5,3
2 Aleksandrowicz Julian 1908-1988 medycyna, hematologia K III – 104 spis 5,2
3 Anhalt Maurycy 1902-1948 ekonomia K III – 87 inwentarz 0,3
4 Bartel Wojciech 1923-1992 historia prawa K III – 181 spis 2,83
5 Barycz Henryk 1901-1994 historia nauki i kultury K III – 161 spis 10
6 Batowski Henryk 1907-1999 historia nowożytna powszechna K III – 151 w opracowaniu 12,5
7 Battaglia Andrzej 1907-1973 inżynieria górnicza K III – 85 inwentarz kartkowy 0,25
8 Bereśniewicz Wincenty 1897-19?? hodowla roślin K III – 53 spis 0,25
9 Bieda Franciszek 1896-1982 geologia, paleontologia K III – 54 spis 3,07
10 Bieńkowski Wiesław 1926-1999 historia, socjologia K III – 163 w opracowaniu 7
11 Błeszyński Stanisław 1927-1969 zoologia K III – 136 w opracowaniu 0,3
12 Bolewski Andrzej 1906-2002 geologia, mineralogia K III – 124 spis 2,38
13 Brzozowski Stanisław 1917-1995 historia nauki K III – 108 w opracowaniu 0,9
14 Burchard Helena 1922-2002 archeologia K III – 165 brak ewidencji 1,95
15 Chrzanowski Ignacy 1866-1940 historia literatury polskiej K III – 88 inwentarz 1,7
16 Chrzanowski Tadeusz 1926-2006 historia sztuki K III-210 4,08
17 Cichoń Władysław 1924-1987 filozofia K III – 149 w opracowaniu 0,9
18 Czarniecka Janina 1920-2002 archeologia K III – 166 brak ewidencji 0,44
19 Czarniecki Stanisław 1921-2013 geologia, historia nauki K III – 37 inwentarz kartkowy 3,31
20 Czeczott Henryk 1875-1928 górnictwo K III – 89 spis 1,9
21 Czerny Zygmunt 1888-1974 filologia romańska K III – 43 spis 21
22 Czyżewski Mikołaj 1890-1954 odlewnictwo K III – 35 spis 0,5
23 Dąbrowski Jan 1890-1965 historia K III – 68 w opracowaniu 0,6
24 Dąmbska Izydora 1904-1983 filozofia K III – 109 spis 2,85
25 Demetrykiewicz Włodzimierz 1859-1937 archeologia, historia sztuki K III – 5 inwentarz 0,9
26 Dianni Jadwiga 1886-1981 matematyka, historia nauki K III – 21 spis 1,82
27 Dłużniewski Apoloniusz 1920-1986 farmakologia K III – 167 brak ewidencji 0,1
28 Dobrowolski Henryk 1904-1985 historia, archiwistyka K III – 77 spis 3,5
29 Dobrowolski Kazimierz 1899-1987 etnografia K III – 97 spis 0
30 Dobrowolski Tadeusz 1899-1984 historia sztuki K III – 72 inwentarz kartkowy 0,95
31 Doktorowicz-Hrebnicki Stanisław 1888-1974 geologia K III – 39 spis 2,8
32 Dubiecki Tadeusz 1885-1972 historia K III – 32 spis 4,5
33 Dudziak Józef ur. 1925 geologia K III – 69 spis 0,21
34 Dunajewski Julian 1822-1907 ekonomia polityczna K III – 2 spis 0,04
35 Dybiec Julian ur. 1940 historia nauki K III – 64 w opracowaniu 1,11
36 Dyboski Roman 1883-1945 filologia angielska K III – 90 spis 3,85
37 Dziewański Janusz 1924-2004 geologia K III-186 1,05
38 Felczak Wacław 1916-1993 historia K III – 145 w opracowaniu 2,6
39 Friedberg Wilhelm 1873-1941 geologia, paleontologia K III – 62 inwentarz kartkowy 0,32
40 Fudakowski Józef 1893-1969 zoologia, ornitologia K III – 25 spis 2,75
41 Galeński Witold 1914 – 1961 prawo K III – 183 w opracowaniu 0,08
42 Gaweł Antoni 1901-1983 mineralogia, petrografia K III – 110 inwentarz kartkowy 7
43 Gawłowska Jadwiga 1919- ochrona przyrody K III – 143 w opracowaniu 1,8
44 Gierulanka Danuta 1909-1995 matematyka, filozofia, psychologia K III – 128 w opracowaniu 4,9
45 Gilewski Stanisław 1895-1984 prawo K III-187
46 Gładysz Mieczysław 1903-1984 etnografia, muzeologia K III – 91 spis 10,3
47 Goetel Walery 1889-1972 geologia, organizacja nauki K III – 36 spis 20,9
48 Gotkiewicz Marian 1901-1972 etnografia, geografia K III – 30 spis 0,12
49 Górecka Wanda 1904-1981 językoznawstwo K III – 70 spis 0,3
50 Gregorski Adam 1906-1993 językoznawstwo K III – 123 w opracowaniu 1,6
51 Grodziński Zygmunt 1896-1982 zoologia K III – 78 spis 10,38
52 Gruszczyk Hubert 1919-1985 geologia górnicza K III – 98 spis 2,7
53 Grzegorzewski Jan 1849-1922 orientalistyka K III – 6 inwentarz 0,4
54 Grzybowski Konstanty 1901-1970 prawo K III – 121 brak ewidencji 2
55 Gurnicz Antoni 1912-1978 historia gospodarczo-społeczna K III – 59 spis 1,15
56 Hammer Seweryn 1883-1955 filologia klasyczna K III – 3 spis 0,75
57 Hano Józef 1906-1997 farmakologia K III – 168 w opracowaniu 0,5
58 Heinz Adam 1914-1984 językoznawstwo K III – 105 spis 2,2
59 Hoszowski Stanisław 1904-1987 historia gospodarcza K III – 49 inwentarz kartkowy 5,3
60 Hoyer Henryk Ferdynand 1864-1947 anatomia porównawcza, histologia K III – 18 spis 2
61 Hoyer Henryk Fryderyk 1834-1907 histologia, embriologia K III – 17 inwentarz kartkowy 1
62 Ingarden Roman 1893-1970 filozofia K III – 26 spis 3,28
63 Jakimowicz Roman 1899-1964 artysta malarz K III – 99 spis 0,05
64 Jerzmanowski Erazm 1844-1909 mecenas oświaty i nauki K III – 22 spis 0,01
65 Kalinowski Lech 1920-2004 historia sztuki K III-192 10
66 Kamieński Bogdan 1897-1973 chemia K III – 100 spis 1
67 Kleczkowski Adam 1883-1949 językoznawstwo, germanistyka K III – 127 brak ewidencji 0,09
68 Klemensiewicz Zenon 1891-1969 językoznawstwo K III – 27 spis 9
69 Klimaszewski Mieczysław 1908-1995 geomorfologia K III-193 0,05
70 Kołodziej Władysław 1901-1968 przemysł naftowy, gazownictwo K III – 33 inwentarz kartkowy 0,2
71 Konior Konrad 1905-2000 geologia K III – 134 brak ewidencji 1
72 Kostanecki Kazimierz 1863-1940 anatomia K III – 79 inwentarz kartkowy 0,2
73 Kościałkowski Stanisław 1881-1960 historia K III – 120 w opracowaniu 0,17
74 Kotwicz Władysław 1872-1944 orientalistyka, mongolistyka K III – 19 inwentarz kartkowy 3,6
75 Kowalczuk Jerzy ur. 1926 geofizyka K III – 133 w opracowaniu 2,3
76 Kowalczyk Zygmunt 1908-1985 geodezja górnicza K III – 92 brak ewidencji 1
77 Kowalska Halina 1930-2002 historia, biografistyka K III-190 0,01
78 Kowalska-Lewicka Anna 1920-2009 etnologia K III-189
79 Kowalski Kazimierz 1925-2007 zoologia K III – 178 spis 2,1
80 Kowalski Ludwik 1885-1943 hydrogeologia K III – 50 spis 0,35
81 Kowalski Tadeusz 1889-1948 orientalistyka K III – 4 inwentarz, spis 4,1
82 Krach Wilhelm 1907-1985 geologia K III – 86 w opracowaniu 0,13
83 Krzanowscy Halina (1926-2004) i Adam (1920-1994) biologia K III-194 0,95
84 Musiał Stanisław ks. 1938-2004 teologia,filozofia K III-191 7,2
85 Książkiewicz Marian 1906-1981 geologia K III-195 0,07
86 Kulpa Jan 1908-1983 dydaktyka języka polskiego K III – 101 inwentarz kartkowy 0,63
87 Kutrzeba Stanisław 1876-1946 historia ustroju K III – 11 spis 4,5
88 Kutrzeba-Pojnarowa Anna 1913-1993 etnologia K III-216 spis kartkowy
89 Lanckorońska Karolina 1898-2002 historia sztuki K III – 150 inwentarz kartkowy 1,45
90 Lechicki Czesław 1906-2001 prasoznawstwo K III – 144 w opracowaniu 1,3
91 Leńko Antonina 1917-1995 ochrona przyrody K III – 129 inwentarz kartkowy 8,38 razem
92 Leńko Jan 1917-1992 urologia K III – 129 inwentarz kartkowy 8,38 razem
93 Lewicka Irena 1905-1988 filologia polska K III – 7 inwentarz 2,9 razem
94 Lewicki Marian 1908-1955 orientalistyka K III – 7 inwentarz 2,9 razem
95 Lewicki Tadeusz 1906-1992 arabistyka K III – 102 spis 6,83
96 Liszka Stanisław 1903-1989 paleontologia K III – 106 brak ewidencji 0,45
97 Lityński Tadeusz 1901-1985 chemia rolna K III-196 0,12
98 Lutosławski Wincenty 1863-1954 filozofia K III – 155 spis 12
99 Łaszkiewicz Antoni 1904-1980 geologia K III – 60 spis 0,21
100 Łukasik Stanisław 1897-1962 językoznawstwo romańskie K III – 93 spis 1,4
101 Łysiak Ludwik 1923-2002 prawo K III-200 0,64
102 Machalski Franciszek 1904-1979 orientalistyka, iranistyka K III-211
103 Madurowicz-Urbańska Helena 1918-2008 historia gospodarcza K III-201 0,45
104 Madyda Władysław 1916-1970 filologia klasyczna K III – 34 spis 0,3
105 Maj Jerzy 1922-2003 farmakologia K III-197 1,75
106 Malinowska-Kwiatkowska Irena 1925-1994 prawo K III-202 inwentarz 0,03
107 Mańkowski Tadeusz 1878-1956 historia sztuki K III – 12 inwentarz 2
108 Marchlewski Leon 1869-1946 biochemia K III – 73 inwentarz kartkowy 0,5
109 Maślankiewicz Kazimierz 1902-1981 geologia, petrografia K III – 63 spis 6,5
110 Mazur Edward 1881-1942 medycyna K III – 137 w opracowaniu 0,09
111 Metallmann Joachim 1889-1942 filozofia przyrody K III – 8 inwentarz 0,12
112 Mianowski Edward 1884-1960 chemia K III – 38 spis 0,2
113 Miczyński Kazimierz 1889-1956 hodowla roślin, ornitologia K III – 9 spis 0,64
114 Mięsowicz Marian 1907-1992 fizyka K III – 65 inwentarz kartkowy 5
115 Mikucki Sylwiusz 1898-1983 nauki pomocnicze historii K III – 147 brak ewidencji 0,06
116 Mitera-Dobrowolska Mieczysława 1900-1992 filologia polska K III – 114 spis 9
117 Morawiecki Antoni 1903-1971 geologia K III – 55 inwentarz kartkowy 0,12
118 Mozołowski Włodzimierz 1895-1975 biochemia K III – 148 w opracowaniu 2,93
119 Mroczkowski Przemysław 1915-2002 filologia angielska K III-209 5,46
120 Münch Henryk 1906-1968 historia K III – 31 spis 2,2
121 Natanson Władysław 1864-1937 fizyka K III – 122 spis 0,75
122 Niewodniczański Henryk 1900-1968 fizyka K III – 40 spis 0,5
123 Nitsch Kazimierz 1874-1958 językoznawstwo K III – 51 spis 15,3
124 Nowak Tadeusz 1909-1980 historia K III – 61 spis 1,3
125 Nowosielski Eugeniusz 1894-1970 sanskryt K III-214 spis 0,15
126 Oesterreicher Henryk 1890-1942 językoznawstwo K III – 52 w opracowaniu 0,08
127 Panow Eugeniusz 1890-1958 geologia K III – 48 inwentarz kartkowy 0,15
128 Parachoniak Włodzimierz 1920-1997 górnictwo, geologia inżynierska K III-217 0,05
129 Pauli Lesław 1919-1986 prawo K III – 94 spis 4
130 Pilecki Jerzy 1908-1962 archeologia, historia sztuki K III – 16 inwentarz kartkowy 6
131 Piłsudski Bronisław 1866-1918 etnografia K III – 157 spis 0,12
132 Pisarkowa Krystyna 1932-2010 językoznawstwo K III – 103 w opracowaniu 5,08
133 Piwarski Kazimierz 1903-1968 historia K III – 24 spis 12
134 Plezia Marian 1917-1996 filologia klasyczna K III – 80 inwentarz kartkowy 3,8
135 Płoszewski Leon 1890-1970 historia literatury K III – 126 spis 4,82
136 Pobożniak Tadeusz 1916-1991 indianistyka, iranistyka K III – 169 brak ewidencji 0,3
137 Przyboś Adam 1906-1990 historia K III – 115 spis 2,24
138 Przychocki Gustaw 1884-1947 filologia klasyczna K III – 95 inwentarz kartkowy 0,2
139 Puget Ludwik de 1877-1942 historia sztuki K III – 44 inwentarz kartkowy 0,05
140 Radwan Mieczysław 1889-1968 historia hutnictwa i górnictwa K III – 23 spis 1,6
141 Reczek Józef 1936-1988 językoznawstwo K III – 111 spis 2
142 Rederowa Danuta ur. 1924 historia K III – 116 inwentarz kartkowy 0,47
143 Rokoszowa Jolanta 1944-1997 językoznawstwo K III – 160 spis 2,3
144 Rostworowski Emanuel 1923-1989 historia nowożytna K III – 153 w opracowaniu 0,13
145 Rozwadowski Jan Michał 1867-1935 językoznawstwo K III – 84 spis 3,31
147 Rzepińska Maria 1919-1993 historia sztuki K III-185 3,25
148 Schmidt Stefan 1889-1971 rolnictwo K III – 45 spis 1,4
149 Semkowicz Władysław 1878-1949 historia, nauki pomocnicze historii K III – 56 spis 2,8
150 Sędziwy Henryk 1903-1999 historia, dydaktyka K III – 184 brak ewidencji 0
151 Sierotwiński Stanisław 1909-1975 filologia polska K III – 66 spis 0,06
152 Simon Reczyński Danielle 1923-2000 poezja, literatura K III – 159 spis 1
153 Skarżyński Bolesław 1901-1963 biochemia, historia nauki K III – 15 spis 2,2
154 Skawina Tadeusz 1922-1976 gleboznawstwo K III – 117 w opracowaniu 2,7
155 Skąpski Józef 1868-1950 prawo K III-219
156 Skąpski Józef 1921-1998 prawo K III – 156 inwentarz kartkowy 3,58
157 Skibiński Mieczysław 1874-1956 historia K III – 71 w opracowaniu 0,55
158 Smoleński Józef 1881-1940 geografia K III – 170 spis 0,3
159 Smolka Stanisław 1854-1924 historia K III – 10 spis 0,02
160 Smreczyński Stanisław jun. 1898-1975 zoologia K III – 138 w opracowaniu 0,15
161 Sokołowski Marian 1839-1911 historia sztuki K III – 1 spis 0,03
162 Sołtys Jan 1913-1969 rolnictwo K III – 28 spis 2,2
163 Stach Jan 1877-1975 zoologia K III – 139 inwentarz kartkowy 1,65
164 Stamm Edward 1886-1940 matematyka, historia nauki i techniki K III – 20 inwentarz kartkowy 1,2
165 Staszel Jan 1931-2007 historia K III-205 6,15
166 Sternbach Leon 1864-1940 filologia klasyczna K III – 41 spis 76
167 Stobiecki Stefan 1859-1944 entomologia K III – 140 inwentarz 0,58
168 Stopa Roman 1895-1995 afrykanistyka K III – 125 inwentarz kartkowy 4,28
169 Strzałkowski Adam ur. 1923 fizyka K III – 174 spis 0,02
170 Supniewski Janusz 1899-1964 farmakologia K III – 171 brak ewidencji 0,1
171 Szkocki Leon 1879-1968 K III – 164 spis 0,04
172 Szujski Józef 1835-1883 historia K III – 14 spis 1,2
173 Szuman Stefan 1889-1972 psychologia K III – 96 inwentarz 3
175 Świdziński Henryk 1904-1969 geologia K III – 81 spis 3
176 Tempka Tadeusz 1885-1974 medycyna, hematologia K III – 42 spis 3,5
177 Tokarski Kazimierz ur. 1930 historia K III – 180 spis 0,83
178 Tokarski Marian 1862-1942 historia wychowania fizycznego K III – 29 inwentarz 0,23
179 Tomkowicz Stanisław 1850-1933 historia nauki K III – 173 w opracowaniu 1,35
180 Truszkowski Witold 1912-1994 językoznawstwo K III – 130 inwentarz kartkowy 2,7
181 Turyn Aleksander 1900-1981 filologia klasyczna K III – 67 w opracowaniu 0,01
182 Tyrowicz Marian 1901-1989 historia K III – 46 spis 7,9
183 Uhorczak Franciszek 1902-1981 geografia, kartografia K III – 57 spis 6,74
184 Urbańczyk Stanisław 1909-2001 językoznawstwo K III – 118 w opracowaniu 2,52
185 Vetulani Adam 1901-1976 historia prawa K III – 58 spis 7,7
186 Vetulani Jerzy ur. 1936 farmakologia K III – 154 brak ewidencji 0,13
187 Waga Antoni 1799-1890 zoologia K III – 141 w opracowaniu 2,12
188 Ważewski Tadeusz 1896-1972 matematyka K III – 75 spis 1,8
189 Weigl Rudolf 1893-1957 medycyna K III-199 0,05
190 Weiss Tomasz 1929-1987 historia literatury polskiej K III – 113 w opracowaniu 0,45
191 Wereszycka Helena 1907-1995 historia K III – 152 spis 0,38
192 Weyssenhoff Jan 1889-1972 fizyka K III – 82 spis 1,3
193 Wiltowski Janusz 1923-1994 biologia wód, ochrona przyrody K III – 132 w opracowaniu 1,3
194 Winniczuk Lidia 1905-1993 filologia klasyczna K III – 76 w opracowaniu 4,46
196 Włodek Jan Marian 1924-2012 biologia, ichtiologia K III – 131 spis 6,8
197 Wojtusiak Roman 1906-1987 zoopsychologia zwierząt, etologia K III – 119 w opracowaniu 0,52
198 Wolter Władysław 1897-1986 prawo K III – 135 brak ewidencji 1,6
199 Wrzosek Antoni 1908-1983 geografia ekonomiczna K III – 74 spis 6,47
200 Wyka Kazimierz 1910-1975 historia literatury polskiej K III – 47 spis 7
201 Wyrozumski Jerzy ur. 1930 historia średniowieczna K III – 162 spis 1,5
202 Zabierowski Kazimierz 1926-1998 agrotechnika K III – 142 spis 0,6
203 Zajączkowski Włodzimierz 1914-1982 turkologia K III – 175 brak ewidencji 0,3
204 Zakrzewski Kazimierz 1900-1941 historia starożytna K III-206 spis 0,46
205 Zawisza Leszek ur.1920 architektura, historia K III-208 0,02
206 Zawora Jan 1931-2007 filologia rumuńska K III-213 0,06
207 Zdrada Jerzy ur.1936 historia nowożytna K III-207 5,63
208 Zoll Fryderyk jun. 1865-1948 prawo cywilne K III – 107 w opracowaniu 0,25
209 Zwierzycki Józef 1888-1961 geologia, paleontologia K III – 112 w opracowaniu 3,6

 

YouTube