Dział I

Dział I

Dział I: Materiały TNK, PAU,
towarzystw naukowych oraz innych instytucji naukowych
Nazwa zespołu Daty skrajne Sygn. Pomoce Ilość
Akademia Nauk Lekarskich 1920-1930 K I – 3 inwentarz kartkowy 0,30 mb
Biuro Ochrony Przyrody Wydziału Głównego Lasów Generalnego Gubernatorstwa 1939-1944 K I – 8 inwentarz 0,20 mb; 3 j.
Komitet Lwowski Państwowej Rady Ochrony Przyrody 1930-1942 K I – 7 inwentarz 0,10 mb; 6 j.
Komitet Ochrony Przyrody 1937-1939 K I – 5 inwentarz 0,16 mb; 12 j.
Oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego w Krakowie 1913-1958 K I – 9 spis 1,40 mb
Oddział Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej w Krakowie 1992-2002 K I – 15 0,04 mb
Państwowa Rada Ochrony Przyrody 1919-1949 K I – 6 inwentarz 10,15 mb; 583 j.
Polska Akademia Umiejętności [1858] 1872-1952
1989-2001
K I – 2 inwentarz, spisy zd.-odb. 82 mb
Polskie Towarzystwo Farmakologiczne 1965-19?? K I – 14 1,40 mb
Polskie Towarzystwo Geologiczne 1947-1992 K I – 11 spis zd.-odb. 5,10 mb
Polskie Towarzystwo Językoznawcze 1925-1990 K I – 22 inwentarz 1,30 mb
Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego 1922-1983 K I – 16 spis zd.-odb. 23 mb
Towarzystwo Naukowe Krakowskie 1815-1872 K I – 1 inwentarz 2,35 mb; 83 j.
Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej 1957-19?? K I – 13 1,10 mb
XIV Zjazd Lekarzy i Przyrodników Polskich 1929-1933 K I – 4 inwentarz kartkowy 0,33 mb
Polskie Towarzystwo Matematyczne K I -17 0,08 mb
Polskie Towarzystwo Toksykologiczne K I -18 2,43 mb
YouTube