Dział II

Dział II

Dział II: Materiały Oddziału PAN i placówek naukowych PAN w Krakowie
Nazwa zespołu Daty skrajne Sygnatura Pomoce archiwalne Rozmiar
Biblioteka PAN w Krakowie 1954-1980 K II – 12 spis zd.-odb. 1 mb
Instytut Botaniki PAN 1952-1967 K II – 14 spis zd.-odb. 4,50 mb
Instytut Języka Polskiego PAN 1951-1991 K II – 20 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 8 mb
Instytut Nauk Prawnych PAN b.d.?? K II – 15 1 mb
Instytut Ochrony Przyrody PAN 1938-1978 K II – 9 inwentarz, spis zd.-odb. 31,70 mb
Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN 1956-1983 K II – 6 spis zd.-odb. 6,17 mb
Komisja Biologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie 1957-1995 K II – 3 spis zd.-odb. 0,58 mb
Komisja Ergonomiczna przy Oddziale PAN w Krakowie 1975-1979 K II – 33 spis zd.-odb. ?,? mb
Komisja Filologii Klasycznej przy Oddziale PAN w Krakowie 1958-1992 K II – 18 spis zd.-odb. 0,17 mb
Komisja Historyczna przy Oddziale PAN w Krakowie 1957-1988 K II – 19 inwentarz kartkowy 0,45 mb, 2 rul.
Komisja Historyczno-Literacka przy Oddziale PAN w Krakowie 1958-1986 K II – 7 spis zd.-odb. 0,80 mb
Komisja Metalurgiczno-Odlewnicza przy Oddziale PAN w Krakowie 1975-1988 K II – 31 spis zd.-odb. 0,09 mb
Komisja Nauk Geograficznych przy Oddziale PAN w Krakowie 1967-1990 K II – 30 spis zd.-odb. 0,20 mb
Komisja Nauk Medycznych przy Oddziale PAN w Krakowie 1966-1972 K II – 36 spis zd.-odb. 0,10 mb
Komisja Nauk Pedagogicznych przy Oddziale PAN w Krakowie 1984-1990 K II – 26 spis zd.-odb. 0,06 mb
Komisja Orientalistyczna przy Oddziale PAN w Krakowie 1937-1972 K II – 22 spis zd.-odb. 10,50 mb, 189 mkf., 118 klisz
Komisja Słowianoznawstwa przy Oddziale PAN w Krakowie 1984-1990 K II – 23 spis zd.-odb. 0,06 mb
Komisja Socjologiczna przy Oddziale PAN w Krakowie 1957-1974 K II – 16 spis zd.-odb. 0,90 mb
Komisja Teorii i Historii Sztuki przy Oddziale PAN w Krakowie 1961-1994 K II – 11 spis zd.-odb. 1,73 mb
Komitet Ergonomii przy Prezydium PAN 1972-1996 K II – 32 spis zd.-odb. 0,22 mb
Komitet Nauk Fizjologicznych PAN K II – 38
Komitet Zoologiczny przy Prezydium PAN 1958-1987 K II – 34 spis zd.-odb. 0,95 mb
NSZZ „Solidarność” przy placówkach naukowych PAN w Krakowie 1980-1990 K II – 25 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 1,52 mb
Oddział Archiwum PAN w Krakowie 1955-1990 K II – 35 1,80 mb
Oddział Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w Krakowie 1954-1982 K II – 13 spis zd.-odb. 4,06 mb
Oddział Instytutu Matematycznego PAN w Krakowie 1949-1959 K II – 2 spis 0,65 mb
Oddział Polskiej Akademii Nauk w Krakowie 1953-1994 K II – 1 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 82,89 mb, 14 rul., 11 taœm, 35 mkf.
Oddział Zakładu Narodowego im. Ossolińskich Wydawnictwo PAN w Krakowie K II – 27
Pracownia Etnologii Instytutu Archeologii i Etnologii PAN b.d. K II – 40 spis zd.-odb. 7,40 mb
Pracownia Informacji Naukowej w Krakowie Oœrodka Informacji Naukowej PAN K II – 28
Pracownia Krakowska Instytutu Historii Nauki PAN 1956-1986 K II – 8 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 8,50 mb
Pracownia Słownika Łaciny Średniowiecznej PAN 1953-1979 K II – 21 spis zd.-odb. 1,30 mb
Pracownia Słownika Prasłowiańskiego Instytutu Slawistyki PAN b.d. K II – 24 70 mb (fiszki)
Zakład Bibliografii Bieżącej Instytutu Historii PAN [1935-1939] 1953-1981 K II – 39 kartoteki, spis zd.-odb. 64,95 mb
Zakład Biologii Wód PAN 1953-1990 K II – 5 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 6,35 mb
Zakład Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN 1954-1991 K II – 37 spis zd.-odb. 1,40 mb
Zakład Gospodarki Górskiej PAN 1961-1969 K II – 10 spis zd.-odb. 0,50 mb
Zakład Numizmatyki Instytutu Archeologii i Etnologii PAN 1960-1967 K II – 41 inwentarz kartkowy 1,40 mb
Zakład Polskiego Słownika Bibliograficznego Instytutu Historii PAN 1953-1955, b.d. K II – 4 spis zd.-odb. 41,43 mb
Zespół Badawczy Dziejów Oświaty w latach okupacji hitlerowskiej 1939-1945 1969-1986 K II – 17 inwentarz kartkowy, spis zd.-odb. 20,54 mb
Związek Nauczycielstwa Polskiego przy Oddziale i placówkach naukowych PAN w Krakowie 1961-1980 K II – 29 inwentarz kartkowy 4 mb
YouTube